El tiempo - Tutiempo.net

L’Ajuntament de les Borges aprova el cartipàs i situa Montse Llauradó com a coordinadora del govern

PLE MUNICIPAL 25 JUNYL’Ajuntament de les Borges ha aprovat el cartipàs municipal per a la legislatura 2019-2023 en una sessió plenària extraordinària celebrada aquest dimarts, 25 de juny, en que l’alcalde, Quim Calatayud, ha nomenat els diferents càrrecs que integraran el Govern municipal. Cal recordar que després de les eleccions municipals del passat 26 de maig, Junts per les Borges va obtenir 6 regidories i, per tant, majoria absoluta, ERC en va obtenir 4 i el PSC una.

El nou Govern municipal l’integren Quim Calatayud en la seva condició d’alcalde, Montse Llauradó com a primera tinent d’alcalde i coordinadora de totes les àrees, Raquel Cueva al capdavant de les regidories d’Hisenda, Urbanisme i Ensenyament, Miquel Miralles al capdavant d’Obres i Serveis, Carles Bardou al capdavant de Participació i transparència, Esports, Noves tecnologies i eines de la informació, Maria Vilà com a responsable de Benestar, família i salut, Joventut, Cultura i Festes i finalment per Josep Maria Tost (PSC) al capdavant de Medi Ambient i Agricultura. 

El nou govern borgenc reforça la figura de la regidora Montse Llauradó com a primera tinent d’alcalde i coordinadora de tot el govern municipal, més si es té en compte que Llauradó és l’única regidora, juntament amb l’alcalde, amb experiència municipal, ja que la resta dels integrants de Junts per les Borges són regidors nouvinguts.  

D’altra banda, la incorporació de Josep Maria Tost (PSC) al govern borgenc comporta a la pràctica l’ampliació de la majoria del govern que comptarà amb el suport explícit de l’únic representant del PSC, amb la qual cosa el govern passarà a una majoria de 7 regidors i regidores davant els quatre de l’oposició.  

Pel que fa als plens es mantindrà la periodicitat bimensual el tercer dijous de mes a les set de la tarda, mentre que la Comissió de Govern es reunirà els dijous cada quinze dies. La Comissió de Govern estarà formada per Quim Calatayud, Montse Llauradó, Miquel Miralles i Raquel Cueva (Junts per les Borges) i per Josep Maria Tost (PSC). 

Pel que fa a la Comissió Especial de Comptes la integren Quim Calatayud, Montse Llauradó, Raquel Cueva, Maria Vilà, Rosa Abelló, Fèlix Garrido i Josep Maria Tost. La representació municipal al Patronat de la Residència d’Avis la integraran Montse Llauradó, Maria Vilà, Miquel Miralles i Raquel Cueva en qualitat de gerent. 

Finalment també s’han aprovat les retribucions que rebran els regidors o regidores del govern en funció de la seva dedicació. La regidora Montse Llauradó, amb una dedicació parcial del 45%, rebrà 13.500 euros bruts anuals mentre que la resta d’integrants del govern (Raquel Cueva, Maria Vilà, Carles Bardou, Miquel Miralles i Josep Maria Tost) rebran 4.200 euros bruts anuals corresponents a un 14% de dedicació. Aquestes retribucions es pagaran en dotze mensualitats, amb alta a la Seguretat Social i l’aplicació de l’IRPF que pertoqui. 

Finalment, el ple també va acordar retribuir amb 60 euros l’assistència a les sessions plenàries, i amb 50 euros l’assistència a la Comissió de Govern i a la Comissió Especial de Comptes. Aquestes retribucions les perceben els regidors i regidores que no tenen dedicació parcial retribuïda a l’ajuntament. En aquest cas, l’alcalde i els quatre representants d’ERC. 

Pel que fa a les votacions relatives a aquestes propostes, tots els punts van ser aprovats per unanimitat, excepte en dos casos en què ERC es va abstenir. Un dels punts que va provocar l’abstenció d’ERC va ser el relatiu a la Comissió de Govern, no tant per la composició d’aquest organisme sinó perquè segons va dir la regidora Rosa Abelló, la informació que es facilitava a l’oposició dels temes tractats en aquesta comissió al final de la passada legislatura era molt escueta. Anteriorment, va dir Abelló, els acords de la Comissió de Govern es facilitaven en paper i les explicacions eren més àmplies, però la posta en marxa del programa informàtic Actio ha reduït sensiblement la informació disponible, segons va precisar la regidora. 

Finalment, ERC també es va abstenir en el punt relatiu a les compensacions que reben els membres del govern ja que, segons aquest partit, no queda clar quin criteri s’ha seguit per a la distribució de les àrees encomanades a cada regidor o regidora ni tampoc perquè s’ha de retribuir per igual a regidors amb una única àrea a diferència d’altres que n’ocupen tres o quatre. Abelló també va dir no compartir ni entendre el criteri pel qual la regidora Montse Llauradó no es fa càrrec d’altres àrees de govern, a més de la primera tinença d’alcaldia i va retreure al govern no haver creat una regidoria de Promoció Econòmica. També va advertir de la possible incompatibilitat entre rebre una retribució i la situació de prejubilació o jubilació que podria afectar alguns regidors. A més, la regidora va demanar que es tornin a fer els informes per regidories que anteriorment es presentaven a les sessions plenàries, una pràctica que s’hauria deixa’t de fer a final de la passada legislatura, segons va dir.  

L’alcalde, Quim Calatayud, va respondre en nom de Junts per les Borges i va dir que tant ell mateix com la regidora Montse Llauradó es responsabilitzen únicament de l’alcaldia i la primera tinença d’alcaldia perquè es reserven la coordinació, en el cas de Montse Llauradó i la supervisió de les grans qüestions urbanístiques en el cas de Quim Calatayud i perquè, segons l’alcalde, l’objectiu del govern és treballar en equip tot i que hi hagi diferents responsables per àrees. ‘L’atribució de responsabilitats s’ha fet en base als coneixements i a l’experiència de cada regidor o regidora - ha dit Calatayud - però l’objectiu és fomentar el treball conjunt’. L’alcalde també ha tret importància a com s’han distribuït les àrees de govern i ha posat com a exemple les regidories de Benestar, Cultura, Joventut i Festes, totes elles responsabilitat de la regidora Maria Vilà ja que, segons ha dit, hi ha un lligam entre cada una d’aquestes àrees. 

Finalment, l’alcalde ha anunciat la predisposició del govern a revisar la informació que es dona de la Comissió de Govern i a que es presentin al plenari informes per regidories, tot i que, segons va dir, hi ha alguns aspectes, com per exemple la compatibilitat d’algunes retribucions, que caldrà decidir un cop consultada amb major detall l’àrea de secretaria de l’ajuntament. 

La propera sessió plenària, de caràcter ordinari, se celebrarà el tercer dijous del mes de juliol a les set de la tarda.

Cal destacar que en aquest ple el consistori estrena un nou sistema de treball amb tauletes, avançant així en la implantació de l'expedient electrònic. D'aquesta manera, tots els regidors tenen accés a la documentació de les sessions plenàries des de la seva tauleta amb l’objectiu de fomentar la transparència i l’accés a la documentació per part de tots els membres del consistori.

Fa temps que l'Ajuntament de Les Borges del Camp va iniciar el canvi cap a l’Administració electrònica, un model d’administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en compliment de la Llei del procediment administratiu comú. Aquest sistema no només permetrà un gran estalvi de paper, sinó també una millora en la transparència, en facilitat d’accés a la informació i una major agilitat i comoditat per a tots els vilatans.

Llegir 5476 vegades
Dimecres, 26 Juny 2019 08:22