El tiempo - Tutiempo.net

Convocatòria de sessió ordinària

Sala de PlensEs convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament el proper dijous dia 15 de març de 2018 a les 19.00h.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 19 de gener de 2018
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
 3. Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2017
 4. Donar compte de l’informe trimestral elaborat per Tresoreria relatiu al compliment de les obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al 4r trimestre de 2017
 5. Donar compte de la liquidació del Pressupost 2017
 6. Aprovació del Pla de Disposició de Fons i del Pla de Tresoreria per a l’exercici 2018 de l’Ajuntament i de l’organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera
 7. Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 8. Aprovació de les festes locals per a l’exercici 2019
 9. Aprovació inicial de la Modificació de Pressupost 1/2018
 10. “Aprovació inicial del projecte de “Millora de la residència d’avis i del tanatori municipal a les Borges del Camp”
 11. Acord de cessió d’ús de locals municipals
 12. Moció a favor de polítiques de millora del sistema públic de pensions
 13. Moció a favor de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística
 14. Assumptes sobrevinguts
 15. Informe de l'Alcaldia
 16. Precs i preguntes

 

Llegir 1650 vegades
Dimarts, 13 Març 2018 14:37