El tiempo - Tutiempo.net

Pròrroga del termini de presentació Borsa de treball d’infermers/res

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a formar part de la Borsa de denominació “Infermer/a.”, categoria “Infermer/a”, nivell de titulació “diplomatura en infermeries o equivalent”, grup 2, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per poder cobrir eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional en la Residència Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp, publicat al BOPT núm. 19 de 26 de gener de 2018, mitjançant Decret de Presidència de data 22 de febrer de 2018 es prorroga el termini de presentació per cinc dies hàbils més a comptar des del dia següent la publicació d’aquest anunci.

Veure anunci web transparència

Llegir 1173 vegades
Dijous, 22 Febrer 2018 14:50