Fonts públiques d'aigua

Passeu el ratolí per damunt de les diferents imatges de les fonts per a veure una segona imatge

Font de les escales x03 x05
de les Escales del carrer Verdaguer del carrer Major
x07 x09 x11
de la plaça de la Font de la plaça de Sant Antoni de la placeta del Pi
x13 x15 x17
de la Comarca de la plaça de la Dona de l'avgda. de l'Hort del Dasca
x19 x21 x23
dels jardins del Baix Camp de la Punta de l'estació del ferrocarril
x25 x27 x29
dels jardins del Polígon de l'ermita del Pastor