El tiempo - Tutiempo.net

Primera emissió de paper moneda

1a emissió paper moneda

La primera emissió de paper moneda de les Borges del Camp (...), és de principis del 1937, amb Pere Giol Freixes com alcalde. Disposava de dos valors: 50 cèntims i 1 pesseta, per un import de 1.500 pessetes. Els dos bitllets, mil de cada, s'imprimiren a tres tintes sobre paper beige a una sola cara i no duen data.

El bitllet d'1 pesseta, sèrie A, amida 72 x 93 mm. Ens emissor: "Consell Municipal Borges del Camp" (sense l'article). El valor en xifra a cada escaire i un de centrat amb la paraula "pesseta". Té un requadre puntejat vermell, les lletres blau marí amb unes filigranes verdes de fons i la numeració reimpresa en negre. Du al mig la signatura manuscrita de T. Pujol, Teodor Pujol i Salvadó, sense especificar el càrrec. Centrat sobre el bitllet hi ha el segell municipal durant la República estampat en color blau (l'escut d'Espanya amb corona murallada) amb el text circular "Ajuntament Constitucional * Les Borges del Camp". També apareix una impressió digital lila a l'esquerra, per Turró una forma insòlita de legalitzar els bitllets i dificultar possibles falsificacions, fet que no és exclusiu d'aquesta emissió. Òbviament, hi pot haver variacions no catalogades a partir de la signatura, el segell, la marca digital, la intensitat de les diferents tintes usades i si els senyals d'autenticació es van fer en tota l'emissió i, finalment, si el tall de guillotina va ser igual per tota la sèrie. A peu de bitllet hi consta la impremta que els va imprimir: "Imp. Col·lectiva - S. Anna, 19 Reus".

Veieu: Monografies
Pàmies i Freixas, Josep: Rals, duros, cèntims i emissions municipals: de la pesseta a l'euro.

Veure: Pere Giol Freixes, alcalde de la primera emissió de paper moneda.

Més en aquesta categoria: El bitllet de 50 cèntims »