Cant a les Borges del Camp (1975)

Sardana (41/75) original de Tomàs Sagué i Camó (30/05/1906 - 13/05/1990) i dedicada a Salvador Daroca i Grau.

Estrenada amb el títol de "A la Verge de la Riera" per la cobla La Principal del Camp, de Reus, en el marc del VI Aplec de Sardanes a Muntanya, que tingué lloc a l'ermita de la Mare de Déu de la Riera el 15 de juny de 1975.

L'Enric Solé i Sans és l'autor de la lletra (1975).

Posteriorment es proposà el canvi de títol, el compositor musical adaptà parts del text -segurament per fidelitat al títol inicial-, en feu una versió per a piano i es passà a anomenar-la "Cant a les Borges del Camp".

Al primer Aplec de la Sardana Verge de la Riera, el 27 de juny de 1976, es reestrenà amb el títol definitiu de "Cant a les Borges del Camp".


Partitura

Lletra