Ets aquí:Inici»Mostrant articles per etiqueta: diputacio

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per ajuts de caràcter excepcional per a l'any 2013, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 20 de desembre de 2013, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 22.799,83 € per la instal·lació de sistema de protecció d'incendis.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a inversió, gestió i funcionament d'equipaments culturals i d'interès ciutadà per a l'any 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 11 de juliol i 24 d'octubre de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 5.840,35€ destinats a l'arranjament i pintura de la façana de Cal Dasca i 2.587,80€ per a la gestió i funcionament de la biblioteca municipal.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a l'execució del Pla d'acció municipal 2013-2016, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per un import de 144.376,96 € pel programa d'inversions destinat a la reparació de vies públiques urbanes corresponent a l'anualitat 2014.

escut

logodipupam

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a programes i activitats culturals per a l'any 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 11 de juliol de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 1.048,68 € per la realització d'activitats culturals.

escut

diputacio

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de la seguretat i protecció de les piscines per a l'any 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 26 de setembre de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 7.597,13€.

escut

diputacio

marca les borges

 

  

 


Donem publicitat a l'ajut econòmic atorgat per Decret de la Presidència de data 17 de juny de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 18.000 € destinats a la reforma dels serveis higiènics del CEIP Rocabruna. FASE I.

 

Suport SUBV H COL

marca les borges

 

  

 

Donem publicitat a l'ajut econòmic atorgat per Decret de la Presidència de data 7 de febrer de 2013, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 20.000 € destinats a la construcció d'un dipòsit d'aigua al Polígon Industrial Borges I.

 

Suport SUBV H COL

marca les borges

diputacio

  

 

 

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a inversió, gestió, funcionament i manteniment d'equipaments culturals i d'interès ciutadà per a l'any 2013, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 5 i 26 de juliol de 2013, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 3.000 EUR per a la gestió, manteniment i funcionament de la biblioteca municipal i 4.125,60EUR destinats a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà. 

 

                            

marca les borges

Suport SUBV H COL

  

 

 

De conformitat amb les bases específiques per a la concessió de subvencions del progama extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2013, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 24.500,00 €.

logodipupam

De conformitat amb les bases reguladores per a l'execució del Pla d'acció municipal 2013-2016, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per un import de 20.000,00 € en el programa de despesa corrent de l'anualitat 2013.

Pàgina 4 de 5