Ets aquí:Inici»Mostrant articles per etiqueta: diputacio

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a programes i activitats culturals per a l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 19 de juny de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 1.145,66 € per la realització d'activitats culturals.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública de la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà per a l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 19 de juny de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 1.745,62 € per la realització d'analí­tiques d'aigua potable.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la reducció de peridomèstics i control de plagues per a l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 19 de juny de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 2.166,14 € per la recollida i transport d'animals domèstics abandonats i control de plagues.

escut

Suport SUBV H COL

Donem publicitat a l'ajut econòmic atorgat per Decret de la Presidència de data 6 d'octubre de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 12.000 € destinats a la millora i adequació de l'accés al Centre Cultural.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a l'execució del Pla Especial d'Inversions Sostenibles de l'any 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, en data 26 de setembre de 2014, per un import de 35.803,99 € per la reparació del ferm de la Travessera de les Valls i vorera a l'alçada del número 66 de l'av. Sra. Magdalena Martorell.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la reducció de peridomèstics i control de plagues per a l'any 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 25 de juliol de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 1.587,70 € per la recollida i transport d'animals domèstics abandonats i control de plagues.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública de la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà per a l'any 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 25 de juliol de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 2.502,14 € per la realització d'analítiques d'aigua potable.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases específiques per a la concessió de subvencions del programa extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 21.350,00 €.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a interessos de préstecs de 2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per resolució de data 28 de novembre de 2014 segons la qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 2.774,25€.

escut

Suport SUBV H COL

Donem publicitat a l'ajut econòmic atorgat per Decret de la Presidència de data 28 d'octubre de 2014, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 18.000 € destinats a la reforma dels serveis higiènics del CEIP Rocabruna. FASE II.

escut

Suport SUBV H COL

Pàgina 3 de 5