Ets aquí:Inici»Mostrant articles per etiqueta: diputacio

Donem publicitat a l'ajut econòmic atorgat per Decret de Presidència de data 17 de desembre de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 15.038,00 destinats a les obres d'adequació i distribució de la segona planta de Cal Casals.

escut

Suport SUBV H COL

Donem publicitat a l'ajut econòmic atorgat per Decret de Presidència de data 11 de desembre de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 12.000,00 destinats a les obres de distribució de la planta sotacoberta de Cal Casals.

escut

Suport SUBV H COL

Donem publicitat a l'ajut econòmic atorgat per Decret de Presidència de data 19 de maig de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 20.000,00 destinats a la compra de la casa de l'av. Sra. Magdalena Martorell, 64 per l'ampliació de vial públic.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases específiques per a la concessió de subvencions del programa extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 25.812,50 €.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a interessos de préstecs de 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per resolució de data 23 de novembre de 2015 segons la qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 2.223,58€.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a l'execució del Pla Especial d'Inversions Municipals de l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, en data 11 de desembre de 2015, per un import de 35.804,00€ per la distribució interior de la planta primera de Cal Casals.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a l'execució del Pla d'acció municipal 2013-2016, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per un import de 20.000 € en el programa de despesa corrent de l'anualitat 2014.

escut

logodipupam

logodipupam

De conformitat amb les bases reguladores per a l'execució del Pla d'acció municipal 2013-2016, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per un import de 20.000,00 € en el programa de despesa corrent de l'anualitat 2015.

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a inversió, gestió i funcionament d'equipaments culturals i d'interès ciutadà per a l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 19 de juny de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 5.975,40€ destinats a la construcció de grades per l'espai lúdic-cultural de l'av. Font de les Escales i 2.943,90€ per a la gestió i funcionament de la biblioteca municipal.

escut

Suport SUBV H COL

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de la seguretat i protecció de les piscines per a l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 19 de juny de 2015, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 7.105,00€.

escut

Suport SUBV H COL

Pàgina 2 de 5