Ets aquí:Inici»Mostrant articles per etiqueta: Urbanisme

habitatgeEl Consell Comarcal del Baix Camp té una oficina on informen, orienten i tramiten les ajudes al lloguer, les inscripcions al Registre d'Habitatge de Protecció Oficial i també gestionen la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de tots els municipis de la comarca del Baix Camp (amb excepció de Reus i Cambrils).

Divendres, 23 Març 2012 10:12

Sol·licitud llicència obres

Informació general
En què consisteix

Llicència que autoritza la realització d'obres un cop comprovat que acompleix la normativa vigent.

La Llicència és necessària en els següents casos:
- Les obres que comporten un augment de volum i/o superfície edificada a un solar o immoble
- Si es realitza una reforma integral o d'una part de l'habitatge o edifici d'annexes
- Si es fa un canvi d'ús de tot un edifici
- Per fer una edificació nova.

Qui el pot demanar?
El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari).
Quan es pot sol·licitar
Sempre, abans de començar les obres.
Cost
Consultar les ordenances municipals.

Documentació necessària?

 

Descripció documentació

Heu d'omplir, imprimir i signar la Sol·licitud de Llicència d'Obres adjunta i portar-la a l'ajuntament en els horaris especificats (Document adjunt: Sol·licitud de Llicència d'Obres).


Com iniciar el tràmit?

Presencialment

On dirigir-se

Ajuntament de Les Borges del Camp
Tel. 977 817 000
Plaça de l'Església, 3

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13:30h

Publicat a Urbanisme
Informació general


En què consisteix

S'ha de sol·licitar la llicència de primera ocupació per autoritzar la primera utilització dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral o substancial.

Qui el pot demanar?
El propietari o promotor de l'obra. És a dir, el titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.
Quan es pot sol·licitar
Un cop acabades les obres autoritzades per la llicència d'obres.
Cost
Segons ordenaces municipals.

Documentació necessària?

Descripció documentació

Cal presentar la sol•licitud i adjuntar la documentació següent:
• Certificat expedit pel facultatiu director de les obres, i visat pel Col·legi Oficial corresponent, que les obres s'han fet d'acord amb el projecte aprovat i estan en condicionat d'ésser utilitzades.
• Llibre de l'edifici
• Fotocòpia de l'escriptura d'obra nova i divisió horitzonal.
• Model 902


Com iniciar el tràmit?

Presencialment

On dirigir-se

Ajuntament de Les Borges del Camp
Tel. 977 817 000
Plaça de l'Església, 3

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13:30

Publicat a Urbanisme