Imprimir aquesta pàgina

Convocatòria de sessió extraordinària

  • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

Sala de PlensEs convoca a la sessió extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament el proper dimarts dia 22 d'octubre de 2019 a les 19.00h.

 

 

 

ORDRE DEL DIA

1. SORTEIG PER ESCOLLIR MEMBRES DE LES TAULES A LES ELECCIONS
A CORTS GENERALS ESPANYOLES DEL DIA 10-11-2019.
2. APROVAR,PER TRAMITACIÓ D’ EMERGÈNCIA,L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA DE LA RESIDÈNCIA
D’ AVIS I DEL TANATORI MUNICPAL ( FASE 1 I FASE 2) I LA SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE L’ ASCENSOR EXISTENT A LA RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE
LA RIERA, I ALHORA,DE CONFORMITAT AMB INFORME DEL TÈCNIC
DIRECTOR DE LES OBRES, MODIFICAR EL PROJECTE.
3. APROVAR,SI S’ESCAU, JUSTIFICAR LA CELEBRACIÓ, MITJANÇANT
TRAMITACIÓ D'EMERGÈNCIA, DEL CONTRACTE, OBJECTE DE LA
MODIFICACIÓ CONTRACTUAL,( “MILLORA DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS I DEL
TANATORI MUNICIPAL A LES BORGES DEL CAMP (FASE 1 I 2) I LA
“SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE L’ASCENSOR EXISTENT A LA RESIDÈNCIA
MARE DE DÉU DE LA RIERA “) AMB L’ EMPRESA OHL SERVICIOS INGESAN
SL .
4. ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICAR ORDENANÇA
FISCAL núm. 6, TAXA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ AQUESTS RESIDUS.

Llegir 3668 vegades
Divendres, 18 Octubre 2019 12:14