El tiempo - Tutiempo.net

Convocatòria de sessió ordinària

Sala de PlensEs convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament el proper dimarts dia 2 d'abril de 2019 a les 19.00h.

 

 

 

ORDRE DEL DIA

A. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2019

1. Ordinari

B.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 44 de 2019

C.- Donar compte de diversos expedients d'àmbit econòmic, exercici 2018

3. Informe relatiu al quart trimestre de l'execució del Pressupost 2018
4. Informe relatiu al compliment de les obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la morositat, quart trimestre de 2018
5. Resolució de l'aprovació de la liquidació del Pressupost General, exercici 2018

D.- Aprovació inicial de modificacions del Pressupost General de 2019

6. Modificació pressupostària per crèdit extraordinari
7. Modificació del Pressupost Municipal 2019 per suplement de crèdit

E.- Modificació del conveni aprovat per acord de 17.1.2019

8. Modificació del conveni a subscriure entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'ajuntament de els Borges del Camp i l'Incasol, aprovat per Ple en la sessió del dia 17 de gener de 2019

F.- Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i obligacions de requisits bàsics

9. Adopció del model simplificat de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos d'aquesta Entitat local.

G. Proposta de moció

10. Moció per reivindicar que les jornades culturals portin el nom d'en Ferran Jové i Hortoneda

H. Aprovació de la revisió del Padró d'habitants

11. Aprovació del resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2019

I. Sorteig membres meses electorals. Eleccions Generals
J. Assumptes sobrevinguts
K. Informe de les regidories
L. Informe de l'Alcaldia

Llegir 5369 vegades
Divendres, 29 Març 2019 08:37