El tiempo - Tutiempo.net

Convocatòria de sessió ordinària

Sala de PlensEs convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 15 de juliol de 2021 a les 19.00h.

 

  

 

 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

1. Ple ordinari 01.06.2021

2. Ple extraordinari 30.06.2021

 

DACIÓ   DE   COMPTE   DELS   DECRETS   DE   L'ALCALDIA   I   ALTRES EXPEDIENTS

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 168 al núm. 221 de 2021

4. Dació de compte del Pla anual de control de financer.

 

EXPEDIENTS D'AMBIT ECONÒMIC

5. Aprovació  inicial  d'una  modificació  de  crèdits  del  Pressupost  mitjançant  la generació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

6. Formalització d'un préstec a llarg termini

 

ALTRES EXPEDIENTS

7. Proposta festius locals, exercici 2022

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME DE L'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Llegir 1552 vegades
Dimarts, 13 Juliol 2021 10:28