Tràmits

Tràmits

Medi ambient

Totes les gestions relacionades amb la recollida de residus voluminosos, recollida d'olis, permís per fer foc ...

Registre Civil

Totes les gestions relacionades amb el Registre Civil.

Urbanisme

Totes les gestions relacionades amb la sol·licitud de llicències d'obres, llicència de primera ocupació...

Tributs i sancions

Totes les gestions relacionades amb la domicialització de tributs i taxes, l'alta al servei d'escombreries, l'IVTM, cementiri,...

Altres tràmits

Tràmits genèrics no inclosos en les categories anteriors i sol·licituds vàries.

Padró

Totes les gestions relacionades amb les dades del padró.