Joan Borràs Freixas

Alcalde

Nomenat el 11/06/1951


Consistori municipal

Joan Borràs Freixas Alcalde  
Anton Roig Abelló Regidor R. Familiar
Josep Aymamí Clergas Regidor R. Corporativa
Pere Carcolé Montpeó Regidor R. Familiar
Salvador Juncosa Borràs Regidor R. Corporativa
Anselm Piñol Tost Regidor R. Sindical
Joan Borràs Freixas Alcalde  
Anton Roig Abelló Tinent d'A. R. Familiar
Josep Aymamí Clergas Regidor R. Corporativa
Ramon Bové Morell Regidor R. Corporativa
Josep Compte Anguera Regidor R. Familiar
Maties Martorell Masip Regidor R. Sindical
Anselm Piñol Tost Regidor R. Sindical