Joaquim Calatayud Casals

Alcalde

Nomenat el 27/05/2007


Consistori municipal

Joaquim Calatayud Casals Alcalde CIU
Natàlia Mariné Sedó 1ra Tinent d'A. CIU
Ramon Mestre Figueras 2n Tinent d'A. CIU
Eva Parisi Ponce Regidora CIU
Eduard Correcher Valero Regidora CIU
Francesc X. Llauradó Pàmies Regidor ERC-AM
Rosa Abelló Borràs Regidora ERC-AM
Enric Llorens Pujol Regidor PSC-PM
Antoni Jasans Mestre Regidor IPLB-EPM
Joaquim Calatayud Casals Alcalde CIU
Natàlia Mariné Sedó 1ra Tinent d'A. CIU
Ramon Mestre Figueras 2n Tinent d'A. CIU
Josep Altès Juanpere Regidor CIU
Eduard Correcher Valero Regidor CIU
M. Riera Carcolé Ardèvol Regidora CIU
Maria Cinta Vilà Pàmies Regidora CIU
Carlos Bardou Torredemer Regidor CIU
Rosa Abelló Borràs Regidora ERC-AM
Isabel M. Rodríguez Garcia Regidora ERC-AM
Enric Llorens Pujol Regidor PSC-PM
Joaquim Calatayud Casals Alcalde CIU
Josep Altès Juanpere 1r Tinent d'A. CIU
Natàlia Mariné Sedó 2na Tinent d'A. CIU
Ramon Mestre Figueras 3r Tinent d'A. CIU
Maria del Mar Bravo Triquell Regidora CIU
Montserrat Llauradó Aymamí Regidora CIU
Rosa Abelló Borràs Regidora ERC-AM
Isabel M. Rodríguez Garcia Regidora ERC-AM
Sheila Garcia Morales Regidora ERC-AM
Antoni Roca Jordi Regidor ERC-AM
Pere Tost Gispert Regidor PSC-CP