Plens municipals

Plens municipals

 

El Ple municipal és el màxim òrgan de representació polí­tica de la ciutadania en el govern de les Borges del Camp.
 
Integrat per la totalitat dels regidors (11) i presidit per l'alcalde, estableix les lí­nies d'acció municipals i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus consultiu, planificador, reglamentari, i de control i fiscalització dels òrgans de govern.

Les sessions ordinàries dels plens municipals es duen a terme el tercer dijous de cada dos mesos a les 19:00 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament de les Borges del Camp. Tothom qui ho vulgui hi pot assistir.

Els resums de les actes dels plens municipals es publiquen en aquest mateix web (des del juliol de 1999) un cop aprovades en les sessions posteriors de cada ple. També es poden consultar a través del tauler d'anuncis que hi ha a l'Ajuntament (Plaça Església, 3).

Més informació: El Ple Municipal

   

Selecciona l'any